Het Pestkerkhof

Ongeveer 1 kilometer ten oosten van Alphen ligt het gehucht Boslust. Aan de gelijknamige weg ligt het kerkhof aan de linkerkant. Het enige te bezoeken pestkerkhof van Nederland.
Op de plek van het kerkhof, dat in feite alleen nog maar een gedachteplaats is, staat een stenen monument van de Alphense architect Jan Jacobs uit 1934. Dit ter nagedachtenis aan de ruim 500 inwoners van Alphen die in de 17de eeuw overleden aan de gevolgen van de pest. In 1604 en 1625 braken pestepidemieën in Alphen uit. De doden moesten op last van de schout buitendorps begraven worden op een groot heideveld dat hoorde bij het klooster van Tongerlo. In het dodenboek van dr. Erens dat in het parochiearchief bewaard wordt, staan de namen van de overledenen.
De kruisen, zwart met een witte rand, staan ter nagedachtenis van de twee priesters die in die tijd de pestlijders verzorgden. Zij overleden zelf ook aan de pest.
Daarna vergat men het kerkhof het liefst. Het was natuurlijk een macabere plek waar niemand naar op zoek was. Pastoor Binck, ook een heemkundige,  ging in 1932 op zoek naar het kerkhof en vond op deze plek een kist met overblijfselen. Hij vond de locatie op een oude kaart uit 1715 in de archieven van de abdij van Tongerlo. In 1934 werd in ere hersteld met het stenen monument. De gevonden kist met beenderen is echter nooit meer teruggevonden. Tot in de jaren 90 van de vorige eeuw werd het kerkhof regelmatig onderhouden en vonden er bedevaarten plaats. Daarna stopte het onderhoud en verviel het monument. In 2010 werd het met behulp van vrijwilligers opgeknapt.


Er is een leuke wandeling door dit gebied die langs het pestkerkhof loopt:
PASTOOR WILLEM J.C. BINCK ROUTE van http://www.wandelpaden.com/. (23km)